Odense

Bangs Boder, 7 augustus 2018

Bangs Boder, 7 augustus 2018

Hans Jensen Straede, 7 augustus 2018

Hans Jensen Straede, 7 augustus 2018

Hans Christian Andersen Museum, Hans Jensen Straede, 7 augustus 2018

Nedergade, 7 augustus 2018

Nedergade, 7 augustus 2018

Nedergade, 7 augustus 2018

Nedergade, 7 augustus 2018

Paaskestraede, 7 augustus 2018

Paaskestraede, 7 augustus 2018

Paaskestraede, 7 augustus 2018

School for the poor, Paaskestraede, 7 augustus 2018

Oluf Bagers Gard, 7 augustus 2018

7 augustus 2018

7 augustus 2018

7 augustus 2018

7 augustus 2018