The Bluebirds bestaan uit Krystl, Elske de Wal en Rachel Louise.

The Bluebirds


The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Elske de Wal, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Rachel Louise en Elske de Wal, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Krystl, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Krystl, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Elske de Wal, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Rachel Louise, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018

Rachel Louise, The Bluebirds, Paradiso, Amsterdam, 1 maart 2018